do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

 

 1. Sklep internetowy www.ebetka.pl - Sprzedawca

ALTAIR Bartłomiej Rogalski
ul. Sikorskiego 16/33
16-400 Suwałki

REGON: 140446032

NIP: 5222342181

 

zostały wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Suwałki w dniu 15/07/2008 pod numerem 16664, dalej zwany sklepem.

Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

 

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej również: RODO, Rozporządzenie), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTAIR Bartłomiej Rogalski, ul. Sikorskiego 16/33, 16-400 Suwałki, tel. 606 428 047 biuro@ebetka.pl

Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień i wynikających z umowy sprzedaży rozliczeń, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz realizacji działań marketingowych.

Podstawą prawną do przetwarzania danych jest realizacja umowy (art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO), realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy-dokonania zakupu, a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami rozliczeniowo podatkowymi) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być biura rachunkowe, banki, urzędy państwowe, firmy kurierskie działające na zlecenie administratora. 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym w celach marketingowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.


 

 1. Przyjęcie zamówienia

 

 • zamówienia w sklepie przyjmowane są poprzez Internet (www.ebetka.pl) 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

 

 • zawartość strony www pełni rolę informacji handlowej 

 

 • zawarcie umowy następuje poprzez złożenie zamówienia drogą elektroniczną
 • po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji zamówienia.

 

 

III.    Płatności

 

 1. Zamawiający ma do wyboru następujące formy płatności:

 

 • przelew bankowy
 • W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.
 • płatności internetowe (PAYU)
 • płatność za pobraniem (przesyłka kurierska)

 

 

 1. Przy wyborze płatności przelewem bankowym zamawiający zobowiązany jest wpłacić równowartość wartości zamówionego towaru wraz z wybranymi kosztami dostawy na konto:

Bartłomiej Rogalski
ul. Sikorskiego 16/33
16-400 Suwałki

64 1940 1076 5771 8170 0000 0000 (Credit-Agricole S.A.) 

Tytuł: Zamówienie numer

 

 

 

 1. Kosztami operacji finansowych obciążany jest zamawiający (prowizja od przelewu).

 

 

 

 1. Wycofanie, rezygnacja z zamówienia

 

 1. Z zamówienia można zrezygnować przesyłając informację o wycofaniu z transakcji drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres biuro@ebetka.pl lub telefonicznie pod numerem +48 606 428 047 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

 

 1. Za wycofane zamówienie, które zostało wysłane do klienta, zamawiający zobowiązany jest pokryć koszt dostawy.

 

 

 

 1. Polityka cenowa

 

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto w walucie polskiej (PLN) i obowiązują na terenie Polski.

 

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen, rozpoczęcie promocji oraz zakończenie promocji.

 

 1. Cena umieszczona przy przedmiocie w chwili składania zamówienia jest ceną wiążącą obie strony transakcji.

 

 1. Cena towaru jest podana bez kosztu dostawy, który jest podany w ostatnim etapie realizacji zamówienia.

 

 

 

 1. Dostępność i opis towaru. Realizacja zamówienia

 

 1. Towar oferowany w na stronach sklepu jest dostępny w magazynie. Biżuteria wykonana jest najnowszą techniką stosowaną w jubilerstwie, pokrycie warstwą srebra/złota stopu miedzi/mosiądzu.

 

 1. Sklep realizuje zamówienia w przeciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie lub w ciągu 24 godzin od złożonego zamówienia za pobraniem.

 

 • Wydanie przesyłki Poczcie Polskiej lub kurierowi do doręczenia jest jednoznaczne z realizacją zamówienia.

 

 1. Z przyczyn nie zależnych od sklepu, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W przypadku tym zamawiający zostaje poinformowany i podejmuje decyzje o zwrocie wpłaty za zamówienie lub wyraża zgodę na późniejszą dostawę.

 

 1. Prezentowane w sklepie produkty są dostępne w ciągłej sprzedaży i są w pełnej dostępności. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawiadomić o tym Nabywcę i zwrócić cala otrzymana sumę pieniężną.

 

 

 

VII.   Paragony fiskalne, faktury VAT, faktury uproszczone

 

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny.

 

 • Faktura VAT, faktura uproszczona wystawiana jest na życzenie zamawiającego.

 

 

 

VIII.  Dostawa, reklamacje i zwroty

 

 1. Dostawa przesyłki jest realizowana przez Pocztę Polską lub firmę kurierską "DPD".

 

 1. Do zamówienia będzie doliczony koszt dostawy zgodnie z cennikiem dostaw.

 

 1. Zakupione przedmioty pakowane są w koperty bąbelkowe, aby towar był należycie chroniony podczas transportu.

 

 1. Za uszkodzenia wynikłe podczas dostawy odpowiedzialność ponosi Poczta Polska, firma spedycyjna "DPD" lub InPost.

 

 • W przypadku uszkodzenia przesyłki, prosimy o kontakt telefoniczny w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej.

 

 1. Warunkiem uznania reklamacji za szkodę, wynikłej w trakcie dostawy, jest reklamacja na Poczcie Polskiej związana z nieodebraniem towaru.

 

 1. Kupujący ma prawo w okresie 14 dni od dostarczenia przesyłki zwrócić produkt bez podawania powodów (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)). Warunkiem uznania zwrotu, na tych zasadach, jest pisemne oświadczenie kupującego o odstąpieniu od umowy. Towar nie może być uszkodzony, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być kompletny. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

 

 • Towar zwracany należy odesłać listem rejestrowanym na koszt zamawiającego na :
 • Bartłomiej Rogalski
  Nowa Wieś 27B
 • 16-402 Suwałki
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 

 1. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Do przesyłki należy dołączyć:

 

 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 • dane personalne, na które został zamówiony towar

 

 • numer konta bankowego na jaki ma zostać dokonany przelew zwrotny

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy przelewem bankowym.

 

 • Po zaakceptowaniu stanu towaru, wartość zwracanego towaru będzie zwrócona na konto klienta w przeciągu 48 godzin.

 

 • W przypadku nie dotrzymania któregoś z wyżej wymienionych warunków przez zamawiającego, sklep zastrzega sobie prawo do nie odebrania przesyłki lub nie uznania zwrotu.

 

 • Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące działania sprzedawcy oraz korzystania ze sklepu. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego DZ. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zmianami.

 

 1. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepie lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego

 

 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji

 

 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania nabywcy

 

 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 

 • Nabywca zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej w terminie 14 dni od złożenia reklamacji. Jeżeli Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawiadomić o tym Nabywcę i zwrócić cala otrzymana sumę pieniężną.

 

 • Nabywca zwraca reklamowany towar na koszt sprzedawcy listem rejestrowanym, przesyłką kurierską lub osobiście na adres:
 • Bartłomiej Rogalski
  Sikorskiego 16/33
  16-400 Suwałki

 

 1. W przypadku, jeżeli towar posiadał wady fabryczne zostanie wymieniony  na nowy lub zostanie zwrócona wartość towaru.
 2.   W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

 

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 • Zamawiający świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

 1. Struktura witryny została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 

 1. Podczas odwiedzania witryny zapisywane są informacje o adresie IP użytkownika. Wykorzystywany on jest przez administratora sklepu w celach technicznych i statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu.

 

 1. Zmiany nie obowiązują "wstecz".

 

 

 

Życzymy Państwu udanych zakupów w naszym sklepie

Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2022 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl